הצוות

Management

לינוי קצאב

מייסדת העמותה

לימוד שופמן גוטמן

יו"ר העמותה

שני הראל

מייסדת העמותה

דניאלה קהת

מנכ"לית העמותה

אסתר ברק לנדס

נשיאת העמותה

 

Management

הנהלה

פיתוח ארגוני

פיתוח עסקי 

סניף ניו יורק

שיווק

 סניפים ישראל

  • Social_Media_Gmail_G
  • Social_Media_Facebook_G
  • Social_Media_Linkedin_G
  • Social_Media_Whatsapp_G
  • Social_Media_Instagram_G